Устойчивост

Визията за успеха на компаниите, които управляваме е не да сме най-добрите, а да бъдем уникални, защото само така можем да останем в съзнанието на нашите клиенти. Не на последно място успехът се базира на способността ни да взимаме иновативни решения и да бъдем пионери.

Мисията на хотел Аква Невис е непрекъснато подобряване на услугата, постигане на максимално качество, изисквано от нашите гости, добавена стойност към нашата марка и принос към обществото чрез устойчиво развитие на нашата дейност.
– Политика за управление на качеството
– Политика за Здраве и Безопасност
– Политика за опазване на околната среда
– Политика за избор на доставчик
– Политика за заетостта
– Политика за общността
– Политика за защита на децата
– Политика за устойчивост

Travel Life Award- Устойчивост в туризма
Горди сме, че заслужихме сертификат с високо отличие за нашия принос в опазването на околната среда. хотел Аква Невис успешно придоби Златен статус от Travelife.
Програмата на Travelife награждава хотели, които подобряват системата си екологично управление и социални политики като подпомагат и работят заедно с местната общност. За да придобие наградата, хотел Аква Невис трябваше да предостави доклад за своя екологичен отпечатък до независими одитори за спазване международно приети стандарти за най-добри
практики.
Програмата също така изследва социалните политики на бизнеса, вземайки предвид множество фактори като връзки с обществеността и въпроси, свързани с персонала.
Златният статут се присъжда на бизнесите, които покажат много високо ниво на ангажираност към устойчивото развитие и такива, които насърчават и други да се включват, търсейки постоянно ново възможности за подобряване на резултата. С това отличие Хотел Аква Невис доказва своята отдаденост към устойчивият туризъм от много години насам.

Какво правим ние?
За да постигне своите цели, компанията е предприела следните цели свързани с устойчивото развитие:

Поддръжка
– Проверява и предоставя превантивна поддръжка на всички тоалетни всеки месец, за да се увери че няма проблеми с пускането на водата.
– Обучава камериерите да разпознават чести проблеми с поддръжката (течове на тоалетни)
– Използва система за оптимизиране на използваното електричество, за да изключи осветлението в незаетите хотелски стаи.
– Използва енергоспестяващи крушки

Хотелско домакинство
– Използва диспенсери в баните.
– Проверява за неработещи тоалетни, повишено изтичане на вода, течащи канали и др.
– Незабавно съобщава за течове и неизправности за бърза поправка.
– Рециклира отпадъци от стаите отделно (хартия, метал, стъкло, пластмаса)

Храни и напитки
– Следи хранителните отпадъци на седмична база
– Събираме отделно генерираните рециклируеми предмети като картони, пластмаса, стъкло, метали, използвано готварско олио, отпадъци от плодове и зеленчуци.
– Изключва захранването на кухненското оборудване, когато не се използва (фритюрници, печки, кафемашини, тостери)

Хотел Аква Невис подкрепя Agapedia Bulgaria

Подкрепа и интеграция на деца без родителска подкрепа в обществото.

„Ако искаш да помогнеш на някой за ден, дай му риба, ако искаш да му помогнеш за цял живот, научи го да я лови“

Мисията на Агапедия България е да помага на деца и младежи от институции за деца лишени от родителска грижа и проблемни семейства да израстват като самостоятелни, отговорни и зрели личности, с развити социални умения и трудови навици.
Техните цели са:
– Да помогне на деца лишени от родителски грижи в развиването на социалните умения, необходими за тяхното успешно развитие и независим живот.
– Да се превърне в програма за пример, която да бъде пресъздадена и в други райони на страната, за да се отговори на потребностите на повече деца лишени от родителски грижи.

Можете да окажете голямо въздействие върху живота на дете без родители. Просто дарете средства в кутията за дарения към Агапедия на рецепцията ни.
Всички събрани средства биват дарени на Агапедия България. ( http://agapedia.bg)