POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL face parte integrantă din TERMENII ȘI CONDIȚII GENERALI DE UTILIZARE ai site-ului www.aquanevis.bg (Site-ul), administrat de AQUA PARK AD (Societate).
Aceasta indică modul în care colectăm și procesăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate – utilizatorii finali. Există, de asemenea, modalități prin care ne puteți contacta dacă aveți nevoie.
I. Ce informații sunt colectate pe Site?
Pentru a utiliza serviciile Site-ului pentru cea mai bună performanță, sistemul nostru de informații are nevoie de anumite informații despre dvs., cu care puteți fi identificat direct sau indirect.
1. Informații pe care Utilizatorul le furnizează în mod voluntar:
a) În cazurile în care este necesar un anumit serviciu pe Site, vă putem solicita să ne furnizați următoarele date personale:
1) numele dvs. personale
2) adresa de e-mail validă
3) telefon
4) posibile preferințe sau comentarii
5) date suplimentare (conținutul utilizatorului și/sau întrebare);
b) Este posibil ca categoriile specificate de date cu caracter personal să fie solicitate în cazul unei solicitări către noi în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră descrise mai jos.
2. Informații pe care Site-ul le colectează de la Utilizator
Pentru implementarea anumitor funcționalități ale site-ului nostru și a serviciilor la care aveți acces prin intermediul acestuia, sistemul nostru de informații colectează informații de pe dispozitivul dumneavoastră electronic în timpul desfășurării activităților standard pentru funcționarea normală a operațiunilor WEB. În acest fel, pot fi colectate următoarele categorii suplimentare de date cu caracter personal și anume:
1) adresa IP
2) browser utilizat
3) setări de limbă preferată
4) tipul de dispozitiv folosit pentru a încărca site-ul
5) informații despre sistemul de operare al dispozitivului dvs
Colectăm date despre sursa din care ați accesat Site-ul. În orice caz, nu colectăm informațiile dvs. disponibile public, inclusiv dacă linkul către site-ul nostru provine dintr-o rețea socială..
3. Date personale ale copiilor. Cum îi tratăm?
Serviciile site-ului nu sunt destinate persoanelor sub 18 ani. Compania nu urmărește și nu dorește să colecteze date personale ale copiilor în legătură cu serviciile oferite prin intermediul site-ului.
În cazul în care, totuși, Compania primește informații despre un minor în legătură cu serviciile Site-ului, nu le vom procesa și le vom șterge, cu excepția cazului în care o lege ne cere să procesăm aceste date într-un alt mod special stabilit..
II. De la cine se colectează informații?
În legătură cu următoarele scopuri, Site-ul colectează informații de la vizitatorii săi, inclusiv utilizatorii finali – persoanele vizate.
III. Cum se colectează informațiile?
Informațiile personale care sunt prelucrate prin intermediul site-ului pot fi colectate în următoarele moduri, împreună și separat:
1. Furnizat personal și voluntar de către vizitator;
2. Prin utilizarea cookie-urilor și a altor soluții similare pentru optimizarea prezentării Site-ului, analiza și transmiterea de mesaje comerciale.
Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste tehnologii, cum funcționează și cum le folosim, vă rugăm să vizitați POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR.
IV. De ce sunt prelucrate datele, pe ce bază legală și termenul de prelucrare?
Compania folosește informațiile descrise mai sus în diverse scopuri, pe baza temeiurilor legale relevante, și anume:
Categorie Scop Temei juridic conform GDPR Metoda de colectare Perioada de valabilitate
1.Adresa IP
2. browser folosit
3. setări de limbă
4. aparat folosit
5. sistem de operare
6. informații despre utilizator pentru furnizarea completă a funcționalității Site-ului 1. Art. 6, alin. 1 b) – pentru executarea unui contract (prestarea unui serviciu – utilizarea unui site web) La utilizarea site-ului companiei timp de până la 26 de luni *
* dupa terminarea sesiunii de pe site
1. Nume personale
2. Adresă de e-mail
3. Telefon
4. Solicitare și/sau informații despre utilizator
Pentru a face contact1. Artă. 6, alin. 1 a) – Consimțământ acordat pentru prelucrare Prin formularul de contact. Până la retragerea consimțământului
1. Nume personale
2. Telefon și/sau e-mail
3. Adresa fizică pentru corespondență Avertismente oficiale, legale și/sau sistematice, în scopuri legale.
articolul 1 6, alin. 1 c) – pentru respectarea unei obligații legale aplicabile operatorului de date cu caracter personal la exercitarea drepturilor garantate ale persoanelor vizate până la 60 de luni.
V. Măsuri pentru asigurarea prelucrării legale și conștiincioase. Ce măsuri am luat pentru a vă proteja datele?
În conformitate cu legislația europeană, Compania menține măsuri tehnice și organizatorice adecvate, necesare și proporționale pentru protecția datelor utilizatorilor, inclusiv prevenirea accesului neautorizat la acestea și/sau a utilizării necorespunzătoare a acestora.
Compania folosește sisteme de afaceri, proceduri și tehnologia informației pentru a vă proteja în mod adecvat datele personale și pentru a asigura securitatea acestora.
Doar personalul autorizat are acces la datele personale din sistemele noastre informatice.
VI. Cum garantăm securitatea?
Datele colectate de utilizatorii Site-ului sunt sistematizate în registre, care sunt supuse protecției criptografice. Registrele de date în sine sunt localizate pe memoria hard a sistemelor informatice cu acces tehnic și fizic limitat, numai de către personal calificat și instruit.
VII. Cui împărtășim informațiile dumneavoastră?
Societatea poate partaja datele personale ale utilizatorilor Site-ului cu soluții recunoscute în industrie, cum ar fi Google Analytics și Facebook, pentru a îmbunătăți serviciile oferite și a le îmbunătăți calitatea. În anumite situații, este posibil să împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu terți în următoarele cazuri:
Subiectul partajării Descriere Motivul conform GDPR
Autoritate specială – autoritate administrativă, judiciară și/sau executivă 1. Dacă este necesar și obligația de a divulga secretele comerciale;
2. În legătură cu soluționarea litigiilor juridice în fața unei instanțe competente și/sau arbitraj;
3. Partajarea de informații cu agențiile de aplicare a legii și instituțiile financiare, care este cerută de lege sau este absolut necesară pentru prevenirea, stabilirea sau urmărirea penală a activității infracționale sau a fraudei. Artă. 6, alin. 1, punctul „c”
VIII. Drepturile utilizatorilor în legătură cu datele cu caracter personal
Vă prezentăm mai jos drepturile fiecărui utilizator final – vizat, garantate de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal:
Tip de drept Descriere Aplicabilitate pe Site
Dreptul la informare La furnizarea datelor cu caracter personal sau înainte ca acestea să fie colectate de către operator pentru prelucrare, Utilizatorul are dreptul de a fi informat cu privire la următoarele circumstanțe principale: 1. Cine este operatorul; 2. Care sunt scopurile prelucrării; 3. Care este temeiul legal și/sau interesele legale; 4. Cine poate primi datele; 5. Care este termenul pentru depozitarea lor; 6. Care sunt drepturile consumatorilor; 7. Este luarea automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri. Da
Dreptul de acces Utilizatorul are dreptul de a accesa datele sale personale, pe care Site-ul le prelucrează. Aceasta include datele Dreptului la Informare, precum și sursa datelor cu caracter personal și categoriile de date care sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la Utilizator, Utilizatorul ar trebui să primească și informații despre metoda de colectare, tipul de prelucrare, temeiul legal aplicabil. Da
Dreptul de corectare Utilizatorul are dreptul de a cere administratorului să corecteze fără întârzieri nejustificate datele personale inexacte legate de utilizator – subiectul datelor cu caracter personal. Da
Dreptul de ștergere Utilizatorul are dreptul de a cere administratorului să șteargă fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal legate de acesta. Da
Dreptul de a fi „uitat” Atunci când operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, acesta ar trebui să ia măsuri rezonabile pentru a informa ceilalți operatori de date cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea acestor operatori de date, orice linkuri, copii sau replici ale acestor date personale. Nu
Dreptul la limitarea prelucrării datelor cu caracter personal Utilizatorul are dreptul de a solicita administratorului limitarea prelucrării în prezența a cel puțin una dintre următoarele ipoteze: 1. Exactitatea datelor este contestată de utilizator; 2. Prelucrarea este ilegală, dar Utilizatorul nu dorește să le ștergă; 3. Administratorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar Utilizatorul le solicită pentru exercitarea sau protecția pretențiilor sale legale; 4. Utilizatorul s-a opus prelucrării datelor și se așteaptă ca verificarea de către operator să fie finalizată.
În perioada de restricție a prelucrării, datele pot fi stocate în continuare de către administrator.
Nu
Dreptul la transferul de date Utilizatorul are dreptul de a primi de la operator datele personale care îl privesc și pe care Utilizatorul le-a furnizat operatorului, dacă: 1. Prelucrarea este efectuată în mod automat; și 2. Prelucrarea se bazează pe consimțământul sau îndeplinirea unei obligații contractuale.
Acest drept include obligația administratorului de a transfera către alt administrator datele personale specificate de Utilizator. Da
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării informațiilor sale personale furnizate operatorului în legătură cu o sarcină de interes public, necesară în scopul intereselor legitime ale operatorului, profilare sau direct marketing.
Prin exercitarea acestui drept, datele personale ale utilizatorului pot fi șterse de pe dispozitivele administratorului. Nu
Dreptul de a nu fi prelucrat, inclusiv pentru profilare Utilizatorul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare. Nu
Dreptul de a depune o plângere Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (Comisia pentru Protecția Datelor) dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc încalcă prevederile Regulamentului General pentru Protecția Datelor.
Persoana vizată își poate exercita acest drept în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. Da
Dacă doriți să aflați mai multe despre drepturile care vi se acordă, cum să le exercitați și procedurile pentru a face acest lucru, puteți vizita site-ul web de informații al Autorității Europene pentru Protecția Datelor sau al Autorității de Supraveghere pentru Republica Bulgaria – Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
IX. Cum vă puteți exercita drepturile?
Utilizatorul își poate exercita drepturile în orice moment. Pentru a fi de o utilizare maximă în acest proces, avem nevoie să ne trimiteți o întrebare prin poștă standard sau e-mail la adresele de mai jos.
Pentru comoditate, puteți utiliza formularul nostru standard de solicitare atașat în Anexa №1 de mai jos.
X. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Site-ului, Compania acționează în calitate de controlor al datelor cu caracter personal și administrator al Site-ului.
Datele de contact ale operatorului de date
Denumire: „AQUA PARK” AD
Adresa conducerii Sofia, 1407, raionul Lozenets, str. Atanas Dukov nr.32
CUI: 130995225
Adresa pentru corespondență: Sofia, 1407, raionul Lozenets, Str. Atanas Dukov 32.
Reprezentant Kamen Petrov Deenichin
Adresa de e-mail office@aquanevis.bg
Telefon de contact +359 55 426 225
Datele de contact ale autorității de supraveghere în legătură cu protecția datelor cu caracter personal
Denumire: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
adresa Bulgaria, Sofia, 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov ”№2
e-mail kzld@cpdp.bg
Dacă aveți întrebări sau comentarii despre această politică de confidențialitate, puteți trimite o întrebare prin poștă sau e-mail la următoarea adresă de e-mail: office@aquanevis.bg.
Această POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL a fost adoptată și aprobată de reprezentantul și membrul Consiliului de Administrație al AQUA PARK AD – Kamen Petrov Deenichin în data de …… 2019.
Politica este în conformitate cu legislația în vigoare la momentul aprobării, precum și cu cadrul legal paneuropean și național în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Citiți textul complet sau descărcați-l în pdf aici

Formular de solicitare GDPR