Termeni generali

I. INTRODUCERE

Prezente termini și condiții de utilizare constituie un acord care reglementează relația dintre AQUA PARK AD (Companie) în calitatea sa de administrator al site-ului www.aquanevis.bg (Site-ul) și utilizatorii săi finali.
AQUA PARK AD este o societate comerciala cu sediul social si adresa conducerii: Sofia, 1407, raionul Lozenets, Str. Atanas Dukov 32 UIC: 130995225 si este reprezentata de Kamen Petrov Deenichin.
Acest acord se aplică serviciilor și sistemelor de informații disponibile prin intermediul Site-ului, versiunilor sale mobile, precum și oricărei alte aplicații și servicii care sunt sau pot fi legate de site.
Odată cu faptul de a încărca Site-ul de pe un dispozitiv terminal, Utilizatorul este de acord să se familiarizeze cu acești Termeni Generali de Utilizare a site-ului și a aplicațiilor acestuia, respectând acestea din urmă și respectându-le.

II. NOȚIUNI

În aplicarea și interpretarea acestor Termeni și Condiții de Utilizare, termenii folosiți vor avea următoarele semnificații:
1. „Operator de date cu caracter personal” înseamnă o persoană care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
2. „Adresa IP” (IP adress) este un număr unic de identificare care asociază un dispozitiv, site web sau resursă a Utilizatorului, într-un mod care să permită localizarea acestora în rețeaua globală de Internet.
3. „Cookie-urile” sunt mici fișiere text care sunt create, accesate, citite, modificate sau șterse pe Hard Drive-ul Utilizatorului final în oricare dintre următoarele moduri: a) de pe un server de Internet prin intermediul Site-ului și/sau b) din adăugat la codul programului site-ului web (JavaScript) și reprezentând o parte din capacitatea Administratorului de a colecta, stoca permanent și accesa informații pentru utilizatori.
4. „Legătură electronică” este un link marcat pe un anumit site web, care permite redirecționarea către un alt site web, resursă de informații sau obiect prin protocoale standardizate, ca urmare a unei acțiuni specifice de interfață a Utilizatorului, de ex. clic.
5.„Acțiunile rău intenționate” sunt acțiuni sau omisiuni care încalcă etica internetului sau dăunează persoanelor conectate la Internet sau rețelele asociate, trimiterea de mesaje nedorite (SPAM, JUNK MAIL), debordarea canalelor (FLOOD), obținerea accesului la resurse cu drepturi și parole ale altora, utilizarea de defecte ale sistemelor în folos propriu sau de regăsire a informațiilor (HACK), săvârșirea de acte care pot fi calificate drept spionaj industrial sau sabotaj, deteriorarea sau distrugerea sistemelor sau fișierelor de informații (CRACK), trimiterea de „cai troieni” sau provocarea instalării de viruși sau de la distanță. sisteme de control, perturbând funcționarea normală a altor utilizatori de internet și a rețelelor asociate, efectuând orice acțiune care poate fi calificată drept infracțiune sau încălcare administrativă conform legislației bulgare sau al unei alte legi aplicabile.
6. „Site-ul web” este o parte a unui site web, care poate fi compus sau separat.
7. „Sistem informațional” sau „Sistem” este un dispozitiv sau un sistem de dispozitive conectate, care sau oricare dintre acestea este destinat să stocheze, să trimită sau să primească documente electronice.
8. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).
9. „Persoana Terță – operator de date cu caracter personal” înseamnă o persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
10. „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal sau cu un set de date cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție a datelor în alt mod, aranjarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
11. „Utilizator” sau „Utilizator final” este orice persoană fizică care utilizează serviciile și resursele de informare furnizate prin intermediul Site-ului și care acționează în afara sferei activității sale comerciale, meșteșugului sau profesiei sale.
12. „Utilizator – Client” este un Utilizator care a intrat în relații juridice cu Compania pe baza a început să furnizeze unul dintre Serviciile oferite de Site.
13. „Eveniment accidental” este o circumstanță neprevăzută cu caracter extraordinar la momentul încheierii contractului, care face ca prestarea serviciilor să fie obiectiv imposibilă.
14. „Persoana vizată” înseamnă o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin intermediul unui identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau una sau mai multe caracteristici specifice fizice, fiziologice, identitatea genetică, mentală, intelectuală, economică, culturală sau socială a acelui individ.
15. „Consimțământul persoanei vizate” înseamnă orice indicație liber exprimată, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a voinței persoanei vizate, prin intermediul unei declarații sau a unei acțiuni clare de confirmare care își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal legate de acesta..
16. „Server” este o componentă hardware sau software care îndeplinește funcții pentru stocarea, livrarea și difuzarea paginilor web către clienți.
17. „Comunicațiile comerciale” sunt reclame sau alte comunicări reprezentând, direct sau indirect, bunurile, serviciile sau reputația unei persoane angajate într-o activitate comercială sau meșteșugărească sau care exercită o profesie reglementată.
18. „Site-ul web” este locul desemnat în rețeaua globală de internet, accesibil prin adresa sa unificată (URL) prin HTTP sau HTTPS și care conține fișiere, text, programe (software), sunete, fotografii, imagini, link-uri electronice sau alte materiale și resurse .
19.„Site-ul www.aquanevis.bg sau “Site-ul” este un site web deținut de Companie, prin intermediul căruia Utilizatorilor finali li se oferă diverse servicii și resurse de informare, sub rezerva acestor Termeni și Condiții de Utilizare.
20. „Serviciile” sunt serviciile furnizate prin intermediul Site-ului

III. OBIECTUL ACORDULUI

Compania asigură Utilizatorului prin intermediul Site-ului utilizarea Serviciilor cu bună-credință, respectarea strictă și semnificativă a regulilor și cerințelor prezentelor condiții generale.
Furnizarea Serviciilor nu include furnizarea de computer și/sau alte echipamente client (dispozitive terminale pentru acces la Internet) și conectivitate pentru transmiterea pachetelor de informații între utilizator și site-ul web necesare accesării site-ului.
Întrucât Serviciile furnizate sunt diverse și în mod constant completate, modificate și dezvoltate în vederea îmbunătățirii și eficienței lor, ele și modul de furnizare a acestora pot fi schimbate în orice moment de către Companie.

IV.CARACTERISTICI FUNCȚIONALE ALE SITE-ULUI

1. Domeniul teritorial și personal al activității
Site-ul și Serviciile oferite prin intermediul acestuia nu se limitează la limite teritoriale specifice. Site-ul și Serviciile oferite prin intermediul acestuia se adresează în primul rând Utilizatorilor din Uniunea Europeană, dar pot fi accesate și utilizate și de către Utilizatori din părți terțe fără niciun semn discriminatoriu.
2. Scopul Site-ului
Scopul Site-ului este exprimat în două direcții principale:
2.1 Informarea Utilizatorilor site-ului despre serviciile oferite pe site-ul www.aquanevis.bg și condițiile prealabile pentru exercitarea lor.
2.2 Informarea Utilizatorilor site-ului cu privire la detaliile de contact cu Societatea, în cazul în care aceștia au nevoie de informații suplimentare, au întrebări, comentarii sau recomandări, precum și pentru a primi informații despre drepturile lor și modul de exercitare a acestora.
3. Încheierea acordului
Acordul dintre Utilizator și Companie intră în vigoare din momentul încheierii unui acord și obiectivării acestuia. Acordul este încheiat în limba bulgară. Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii Generale, Utilizatorul este de acord sa comunice cu acesta prin e-mail. Utilizatorul este de acord să fie destinatarul și să primească declarații electronice de la Site și administratorul acestuia.
Părțile convin ca mesajele trimise între ele prin e-mail să constituie declarații electronice și că informațiile însoțitoare constituie identificarea Site-ului, respectiv a Utilizatorului, ca autor și deținător al acestor declarații electronice, și reprezintă o semnătură electronică la care părțile recunosc valoarea semnăturii olografe.în relația lor. Acest acord este valabil până când Utilizatorul încetează utilizarea Serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.
Site-ul, serviciile și conținutul acestuia nu sunt destinate minorilor.
4. Drepturile și obligațiile consumatorului
Utilizatorul are dreptul de a accesa în timp real (online) Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului în conformitate cu cerințele de acces stabilite de Companie. Utilizatorul are dreptul de a accesa Conținutul Utilizatorului, precum și orice alt conținut publicat pe Site, numai pentru uz personal. Dreptul de acces acordat Utilizatorului nu include dreptul de a copia sau reproduce informații sau de a utiliza obiecte protejate de proprietate intelectuală sau industrială, cu excepția unei cantități mici de informații destinate doar uzului personal, cu condiția ca o astfel de utilizare să nu prejudicieze legitimitatea. interesele autorilor sau ale altor deținători de drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, iar copierea sau reproducerea se face în scopuri necomerciale.
Utilizatorul se obligă să utilizeze Serviciile furnizate:
1. să nu efectueze acțiuni rău intenționate în sensul acestor Termeni de utilizare;
2. să nu extragă prin mijloace tehnice sau pe cale tehnică orice resurse informaționale sau părți din acestea incluse în bazele de date accesibile prin intermediul Site-ului și astfel să-și creeze propria bază de date în format electronic sau orice altă formă.
3. să nu uzurpare identitatea unei alte persoane sau a unui reprezentant al unei persoane care nu este autorizată să reprezinte sau să inducă în eroare în alt mod Site-ul sau terții cu privire la identitatea sau apartenența la un anumit grup de persoane;
4. să notifice imediat Compania cu privire la orice caz de încălcare comisă sau descoperită la utilizarea Serviciilor furnizate;
5. să nu desfășoare activități care includ utilizarea de viruși, roboți, viermi sau alt cod de computer, fișiere sau programe care întrerup, distrug sau limitează funcționalitatea software-ului sau hardware-ului computerului sau a dispozitivului de telecomunicații sau permit în alt mod utilizarea sau accesul neautorizat la un dispozitiv de calculator sau o rețea de calculatoare.
5. Legături către rețelele de socializare
Prin intermediul Site-ului, Compania oferă utilizatorilor săi posibilitatea de a avea un link direct (link-uri rapide) către site-urile terților. Acești terți sunt susceptibili de a colecta date cu caracter personal, iar regimul pentru aceasta este reglementat în conformitate cu condițiile generale de utilizare și protecție a datelor cu caracter personal acceptate de aceștia.
6. Limitarea răspunderii Societății
Compania furnizează Serviciile prin intermediul Site-ului pentru utilizare de către Utilizator „ca atare” și „așa cum sunt disponibile”. Compania nu garantează și nu promite rezultate specifice din utilizarea sau din posibilitatea pe termen lung de a utiliza Serviciile. Compania nu oferă garanții că:
1. utilizarea Serviciilor de către utilizator va fi continuă, în timp util, securizată și sigură sau fără defecte;
2. eventualele defecte ale Serviciilor vor fi corectate;
3. Serviciile furnizate sau serviciile, pe care acestea din urmă sunt construite, vor fi lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare;
În nicio circumstanță, Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daune rezultate din:
1. utilizarea Serviciilor;
2. probleme sau nefuncționări tehnice în legătură cu utilizarea Serviciilor;
3. materiale descărcate prin sau în legătură cu Serviciile;
4. conținutul consumatorului;
5. Comportamentul Utilizatorilor în legătură cu Serviciile, indiferent dacă este în timp real (on line) sau nu (offline).
Societatea nu este responsabilă în cazul în care utilizatorul nu poate accesa site-ul din cauza unor probleme aflate în afară controlului Site-ului – software, hardware, problema de conexiune la Internet sau forța majora. Utilizatorul este de acord să fie responsabil pentru toate costurile de întreținere, service sau conectare a sistemului său informatic sau a altor proprietăți necesare pentru utilizarea Serviciilor de către Utilizator. Compania își rezervă dreptul de a interfera sistematic cu întreaga funcționalitate a Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, de a suspenda accesul la acesta, dacă există un motiv întemeiat pentru aceasta.

7. Penalități
Până la suma totală permisă de legea aplicabilă, Compania nu va fi răspunzătoare pentru daunele suferite de Utilizator, care sunt: 1. indirecte; 2. ulterior; 3. incidental; 4. punitive, inclusiv pentru daune pentru beneficii pierdute, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, răspunderea Companiei față de Utilizator pentru orice acțiune sau inacțiune legată de și în legătură cu utilizarea Serviciilor va fi întotdeauna limitată la o penalizare de 100 BGN.

V. MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR GENERALE

Compania are dreptul și poate în mod unilateral, în orice moment și fără notificare prealabilă să modifice acești Termeni și Condiții Generale.
Condițiile Generale de Utilizare modificate ale Site-ului vor fi publicate pe Site într-un mod care să garanteze posibilitatea reproducerii acestuia, precum și înregistrarea (stocarea) acestuia de către Utilizator pe un suport durabil.
Pe site este publicată o arhivă a Termenilor și Condițiilor Generale de utilizare a acestora, care conține acești Termeni și Condiții Generale și toate modificările ulterioare, urmând să se asigure posibilitatea reproducerii și înregistrării (stocarei) a acestora de către un Utilizator pe un suport durabil..
Toate modificările aduse acestor Termeni și Condiții Generale se vor aplica în viitor.
Continuarea utilizării Site-ului după modificări ale Condițiilor Generale de Utilizare confirmă acceptarea modificărilor care sunt valabile obligatorii pentru Utilizator.
În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu termenii generali de utilizare ai site-ului, el nu ar trebui să utilizeze Site-ul sau oricare dintre Servicii.

VI. DURATA ȘI ÎNCHEIAREA ACORDULUI
Prezentul acord intră în vigoare imediat din momentul acceptării lui de către Utilizator și este valabil până la încetarea utilizării serviciilor;

Citiți textul complet sau descărcați-l în pdf aici